Als marketeer heb ik al vaak te maken gehad met het ontwikkelen van marketingplannen, communicatieplannen, salesplannen, etc.
Aan de basis van al deze plannen liggen altijd een aantal methodieken, waaronder het 7S-model van General Electric.
Ik merkte bij het schrijven van een plan regelmatig dat, hoewel de theorie over het algemeen eenvoudig is, ik vaak tegen speciale gevallen aanliep. Tegenwoordig ga je dan vlug antwoorden zoeken op internet. Op internet (lees: Google) wordt je dan vlug overspoeld met mogelijk interessante websites.
Het doel van deze website is dan ook het geven van een goede uitleg over het 7S-model van General Electric. Daarnaast kunnen (jonge) professionals hier vragen stellen of overleggen over dit onderwerp.
Ik wil dan ook heel duidelijk gesteld hebben dat ik geen autoriteit ben op dit gebied. Mijn doel is het samenbrengen van informatie over het onderwerp én het samen brengen van mensen die hier professioneel mee bezig zijn. Einddoel van deze website is voor mij het realiseren van een pagina, waar iedereen terecht kan met vragen over dit onderwerp. Dit wil dan ook zeggen dat ik open sta voor (opbouwende) kritiek.
Zelf hoef ik niets te verdienen aan deze website, maar onderhoud kost jaarlijks (wat) geld. Daarom zou ik het fijn vinden als alle bezoekers deze pagina willen 'Liken', zodat de sponsors actief blijven.

7s-Model van McKinsey

Advertentie

Algemene uitleg over het 7s-Model

Het 7S model is ontworpen door McKinsey-medewerkers Richard Pascale en Antohny Athos en werd geïntroduceerd in ‘The art of Japanese Management’ in 1981. Het model werd mede ontwikkeld door Tom Peters en Robert Waterman aan het einde van de jaren zeventig. McKinsey heeft het model als eerst veelvuldig ingezet. Deze (voormalig) werknemers van McKinsey hebben het systeem ontworpen om aan de hand van zeven vaste factoren om de prestaties van een onderneming te kunnen analyseren. Deze factoren moeten als integraal worden beschouwd en beïnvloed, om zo een effectieve en efficiënte organisatie te realiseren. Uit het model wordt duidelijk dat er geen eenduidige manier van slagen is die voor elk bedrijf geldt, maar dat sturing wel degelijk mogelijk is. De benadering van elk van de 7 factoren beïnvloed ook de andere 6 en moet deze daarom ook ondersteunen. Op deze manier worden alle factoren, en daarmee de gehele organisatie, versterkt. Belangrijk is dus dat er samenhang is tussen alle factoren

De basisindeling van het 7s model is als volgt:Er is een onderverdeling gemaakt tussen drie harde en vier zachte factoren. De harde factoren zijn strategy, systems en structure. De zachte factoren zijn shared values, style, staff en skills.

In een optimaal functionerende organisatie komen alle aspecten uit de verschillende factoren met elkaar overeen. Belangrijk is dus dat er synergie moet zijn tussen alle aspecten en dat wanneer het bedrijf naar links wil wijzen, er geen factor is die naar rechts wijst.

7s model - Strategy

Onder strategy wordt geanalyseerd welke doelen het bedrijf heeft gesteld en hoe deze bereikt moeten worden.
‘De strategie dient de brug te vormen tussen het mission statement, dat wil zeggen de 'raison d'etre' van het bedrijf, en de harde realiteit die dicteert dat met beperkte middelen niet alle doelen tegelijkertijd gerealiseerd kunnen worden. Een strategisch plan maakt keuzes en zorgt dat alle delen van de organisatie weten wat er van hun verwacht wordt om bij te dragen aan het succes van het geheel.’ Wikipedia (05-09-11).

7s model - Systems

Bij systems worden alle denkbare systemen omschreven. Dit omvat werkwijzen en procedures, maar ook communicatiestromen en wellicht de inzet van CRM.

7s model - Structure

Bij structure wordt gekeken naar de wijze waarop het bedrijf ingericht is. Er wordt gekeken naar zaken als bureaucratie, taakverdeling, coördinatie, verantwoordingniveaus en algemene organisatiestructuur.

7s model - Shared Values

Centraal in bovenstaande afbeelding is shared values. Het gaat hier over een (al dan niet) gezamenlijke bedrijfsopvatting. Deze is in het midden geplaatst, omdat deze factor een directe koppeling kan bieden tussen alle andere factoren. Onderzocht moet worden welke bedrijfscultuur er heerst en of er een sterk teamgevoel is. Is iedereen op de hoogte van de bedrijfsvisie en wordt deze dan ook nageleefd?

7s model - Style

Onder style wordt geanalyseerd in welk vorm het management omgaat met de medewerkers. Zijn er veel lagen managementlagen of kan het personeel uit de werkhal direct naar de directeur komen? Wordt inbreng gewaardeerd, of wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd? De manier van leiderschap kan de werksfeer sterk beïnvloeden.

7s model - Staff

Personeel is het hart van elke organisatie. Het is dan ook belangrijk om, bij staff, een profiel op te stellen van al het personeel en management. Zo dient gekeken te worden naar de vorm van rekruteren en evalueren, maar moet ook gekeken worden naar het beloningsysteem en functioneren van het personeel.

7s model - Skills

Kort gezegd zijn Skills de USP’s van een bedrijf. Hier wordt duidelijk wat het bedrijf onderscheidt van de concurrent. Heeft men een snelle levering, of biedt men de beste service.

7s model vs. 8S model

Er wordt al gesproken over het toevoegen van de achtste S, namelijk solidarity. Hier wordt geanalyseerd in welke mate er sprake is van loyaliteit binnen het bedrijf. Dit betekent dus aan de baas, maar ook aan collega’s.

Steun deze website,
klik op onze sponsoren


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour


Deze website wordt gesponsord door:


Slagerij Dennis vd Ven